Proje Hakkında

Türkiye Bilimler Akademisi, Massachusetts Institute of Technology'de (MlT) 2000 yılından beri yürütülmekte olan Açık Ders Malzemeleri Projesi'nin Türkiye'de de uygulanması için harekete geçti. Sadece Amerika değil, Çin, Japonya, Fransa, Hollanda, Hindistan, Vietnam ve Tayland ile İspanyolca konuşulan ülkelerde benzer şekillerde uygulanan Açık Ders Malzemeleri Projesi konusunda üniversitelere aracılık yapan Akademi, konuya ilgi gösteren 24 üniversite, YÖK, DPT ile TÜBİTAK-ULAKBİM temsilcilerini buluşturdu.

23 Mart 2007'de TÜBA'nın Ankara'daki hizmet binasında biraraya gelen üniversite ve diğer kurum yetkililerine proje hakkında bilgi verildi ve projenin Türkiye'de yüksek öğretim sistemine yapacağı katkılar tartışıldı.

Türk üniversitelerinin benzer girişimlerinin ele alındığı toplantıda; üniversitelerimizde, öğretim üyelerinin bireysel girişimi olarak ders malzemelerini kişisel web ortamında veya üniversitenin bir açık erişim hizmeti içinde sunma çabalarının teşvik edilmesi, yabancı dersleri çevirmenin yanı sıra üniversitelerimizin özgün Türkçe ders malzemelerini bir web ortamında tüm Türkiye'nin yararlanmasına sunmalarının desteklenmesi ve bu amaçla ulusal eşgüdüm ve farkındalığın sağlanması gerektiği dile getirildi.

Ayrıntılı bilgi için: uadmk.ulakbim.gov.tr